ประวัติการ ปรับปรุงระบบ WebMeeting090220
- เปลี่ยนหน้าแรกใหม่ เป็น Home


070510
- ให้ FinishDate เป็นค่าว่างได้


070508
- เปลี่ยนหน้า Login ใหม่
- แก้ไขการแสดงผลแฟ้มแนบใหม่


061118
- สามารถค้นหา user ได้


060809
- ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสลับของตัวเองใหม่ได้ ตลอดเวลา


020504
- สามารถส่ง attach file เช่นรูปภาพ (gif, jpeg, bmp) หรือ แฟ้มอื่นๆ (doc, xls, etc..) เพิ่มเข้าไปในระบบการประชุมได้   ซึ่งถ้าเป็นแฟ้ม รูปภาพ ระบบจะแสดงที่หน้า view หรือ edit ทันที ถ้าเป็น file อื่นๆ จะเป็นการ link ขึ้น window ใหม่ - เพิ่มระบบ ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ ให้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใช้งานระบบกรอกข้อมูลส่วนตัวได้เอง - เพิ่มระบบ รักษาความปลอดภัย โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสลับของตัวเองใหม่ได้ ตลอดเวลา


020428
- เปลี่ยนการลำดับใน YMDRef จากวันที่หลังสุดไปวันที่ก่อนหน้า เพื่อให้เลือกวันที่ประชุมหลังสุดได้รวดเร็วขึ้น
- แก้ไข AdvanceFilter ให้ถูกต้องตรงกับสิ่งที่กำหนด
- เพิ่มระบบป้องกันการแก้ไขบันทึกการประชุมที่ผ่านมา ให้แก้ไขได้เฉพาะผู้ที่มีได้รับสิทธิ์

011018
- เริ่มทดสอบใช้งาน